Ago

Janina Ochojska
założycielka fundacji Polska Akcja Humanitarna,
prowadzi głośne akcje pomocy
m.in. głodującym dzieciom w Polsce
oraz ofiarom wojen i kataklizmów
na całym świecie:

 - To, że dziś dorośli nie widzą kłopotów sąsiadów w bloku i cierpień ludzi na innych kontynentach,
ma początek gdzieś wcześniej...
 /.../ Szkoła musi uczyć dostrzegania problemów bliźnich.
Dając dostajesz więcej!  czytaj >>


DZIAŁAM - WIĘC JESTEM!  - czytaj >>

AKTUALNOŚCI >>

Prezentacja nie na temat? Co dalej?>>

Kto jest naszym recenzentem? >>
Czekamy na pierwsze recenzje do 30 maja.
Poprawki prezentacji i ponowne recenzje do 6 czerwca
(także poźniej jeśli nasza komisja o to poprosi). FAQ>>


Przykłady "trafionych" prezentacji szkół >>

UWAGA! W  tym programie chodzi o pracę i działania "na rzecz innych". Tymczasem na stronie WWW pojawiło sie się wiele niepoprawnych prezentacji. Są one ciekawe ale nie dotyczą działania na rzecz innych, ani nie pracują nad kształtowaniem postaw społecznych. Zdobywanie nowych wiadomosci nie wystarczy. Trzeba wyznaczyć cele na poczatku lekcji: komu nasze działanie ma służyć, dla kogo to robimy?

 

Jaka ma być prezentacja do AGO? - wskazówki dla autorów i recenzentów!! czytaj >>   drukuj >>

26 kwietnia wysłaliśmy list i książeczkę "Działam więc jestem". Jeśli szkoła nie otrzymała listu prosimy o kontakt: szkolazklasa@agora.pl (proszę o login i adres)

 


Strategia:

PBL - rozwiązywanie problemów >>
Nauczanie metodą rozwiązywania problemów - (PBL - Problem Based Learning) jest jedną z najefektywniejszych metod nauczania. Warto ją znać podejmując z uczniami autentyczne działania w szkole i jej otoczeniu. czytaj >>

PREZENTACJA NAUCZYCIELSKA (AGO)
Przykład prezentacji nauczycielskiej do sprawności AGO (DZIAŁAM):
Jak działać skutecznie: Nasza klasa ma przyjąć gości.
czytaj >>


Działam na rzecz innych

Opis strategii

 

1. Przygotowanie

Zacząć trzeba od zainteresowania uczniów problemem lub zachęcenia ich do poszukiwania „pola aktywności i służby na rzecz innych”. Można wówczas liczyć, że to od nich wyjdzie inicjatywa wykonania konkretnego działania. /.../

Można zacząć od pytań: 

Jakie potrzeby i możliwości działania widzimy?

Jakie rozwiązania możemy zaproponować?  

Jakie mamy możliwości? Jakimi zasobami dysponujemy? W tym punkcie musimy zmierzyć własne siły, aby móc zdecydować się na  działanie. Poszukujemy sojuszników, wolontariuszy (na przykład wśród rodziców) i źródeł finansowania.

Jaką decyzję podejmiemy? Uczniowie sprawdzają, jak nasze możliwości mają się do zbadanych potrzeb, podejmują odpowiedzialną decyzję, są gotowi do wywiązania się z zobowiązań.

Kolejne etapy to :

2. Działanie /.../
3. Podsumowanie /.../
4. Prezentacja /.../


koniecznie przeczytaj całość wskazówek merytorycznych >>
wersja do druku >>


 Zadania dla szkoły biorącej udział w AGO >>


Pomysły na obszary uczniowskich działań obywatelskich:
- Zapobieganie agresji.
- Pomoc koleżeńska w nauce.
- Uczniowskie mediacje.
- Promowanie działań kulturalnych.
- Samorządność szkolna.
- Tolerancja i wielokulturowość.
- Ochrona środowiska przyrodniczego.
- Prawa ucznia.
- Edukacja prawna.
- Szkoła w społeczności.
- Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
- Praca młodych.  

 
Działanie obywatelskie, społeczne

Działania społeczne to nie zewnętrzny dodatek do szkolnego programu czy próba uatrakcyjniania go na siłę. Wręcz przeciwnie, mogą one stać się mocnym punktem szkolnej praktyki. Bo młody człowiek najlepiej uczy się, jeśli może wykonać zadanie powiązane z prawdziwą, życiową sytuacją.
Uczniowie są zmęczeni abstrakcyjnymi treściami, wolą autentyczne zadania, bo łatwiej rozumieją ich sens. Takie zadania motywują, inspirują, nauka odbywa się jakby „przy okazji”.


Jak przygotować prezentację do AGO?

Podobnie jak w przypadku poprzednich sprawności (lego i cogito) na naszych internetowych łamach powinny się znaleźć prezentacje działań edukacyjnych przeprowadzonych przez uczniów i nauczycieli. W tym przypadku szczególnie przydatne jest określenie "działania edukacyjnego" a nie tylko lekcji, bo większość prezentacji będzie zapewne dotyczyła wydarzeń, mających miejsce z daleka od tablicy. Nie na lekcji i niekoniecznie w klasie szkolnej to nie znaczy, że nie mamy do czynienia z działaniem kształcącym umiejętności.
Prezentacje mogą dotyczyć:

- zajęć, na których uczymy (się) skutecznego działania (planowania, pracy w zespołach, rozwiązywania autentycznych problemów, opracowania rezultatów); ale UWAGA!: powinny one przygotowywać do konkretnego działania, które zamierzamy podjąć (podajemy informację, co to za działanie i kiedy będzie podjęte);

- (projektów), podczas których uczymy (się) w działaniu użytecznym społecznie, czyli robimy coś konkretnego dla siebie nawzajem, na rzecz innych ludzi blisko nas i daleko w świecie,  na rzecz otoczenia, na rzecz środowiska przyrodniczego itp.

 * Ramy dla opisu pozostają takie same (szablon tworzenia prezentacji).
Będziemy tylko trochę inaczej z nich korzystać. /.../
czytaj całość >>
wersja do druku >>


Aby działanie się udało trzeba:
- rozpoznać autentyczne potrzeby osób (środowiska), do których ma być skierowane
- znaleźć partnerów i sojuszników
- dobrze zaplanować i przygotować
- u
względnić czas i sposób refleksji i wykorzystania tego, czego uczniowie się nauczyli
- powiązać je dobrze ze szkolnym programem
- włączyć uczniów w pracę na każdym etapie: (1) przygotowania, (2) działania, (3) podsumowania


Grażyna Czetwertyńska

Dlaczego działanie?

Nauczanie przez działanie dla dobra innych i otoczenia nie może być dodatkiem do szkolnego programu ani próbą uatrakcyjniania go na siłę. Powinno być mocnym punktem w codziennej szkolnej praktyce przy założeniu, że uczeń uczy się najlepiej jeśli może wykonać zadanie powiązane z prawdziwa, życiową sytuacją. Wśród jego zalet są:

Uczniowie lubią autentyczne zadania, bo łatwiej rozumieją ich sens. Takie zadania motywują, inspirują i sprawiają, że nauka odbywa się jakby „przy okazji”.

Dzięki takim zadaniom rozwijają umiejętności porozumiewania się – czytanie, pisanie, słuchanie i mówienie (zwykle w sytuacjach autentycznych, w jakich będą później wykorzystywane w życiu).

Uczniowie uczą się poszukiwania, gromadzenia i selekcjonowania informacji, także wielu ściśle związanych z treścią nauczania zawartą w podstawie programowej.

Ćwiczą umiejętności często trudne do rozwijania podczas zwykłych lekcji: rozwiązywania problemów, organizowania swojej pracy, współdziałania, kierowania projektem, badania naukowego i eksperymentowania, radzenia sobie z ograniczeniami, udzielania informacji i wielu innych.

Dzięki takiej pracy kształtowany jest ich charakter, wyrabiane pozytywne postawy wobec innych, poczucie odpowiedzialności, ale też inicjatywa, przedsiębiorczość, wytrwałość i odwaga.

Wielość, powszechność i stałość takich działań w szkole zmienia jej znaczenie i pozycję w lokalnym środowisku.

Udział w takiej pracy dotyczy wszystkich uczniów i wszyscy mogą odnieść sukces, bez względu na ich talenty, zdolności lub deficyty i trudności w uczeniu się.


Spotkanie w Pałacu Prezydenckim 2004 r.Działanie obywatelskie, społeczne.
Edukacja nie może ograniczać się do rozwijania sprawności podporządkowanych indywidualnej karierze. Solidarność - kiedyś przedmiot naszej dumy i tożsamości - staje się powoli pojęciem historycznym. Szkoła musi rozwijać wrażliwość społeczną, umiejętność współpracy, planowania, dogadywania się a także samą chęć działania na rzecz małej i dużej ojczyzny. Proponujemy, by nauczyciele pomogli młodym ludziom zrozumieć, że działając dla dobra wspólnego człowiek jest szczęśliwszy. A zbiorowość staje się zdrowsza.

<< Spotkanie w Pałacu Prezydenckim październik 2004.
Janina Ochojska z organizatorami naszego programu.


 
 
 

PARTNER PROGRAMUHarmonogram AGO

Jaka ma być prezentacja? Wskazówki dla recenzentów

Jak korzystamy z szablonu zadanie internetowe lub prezetnacja do AGO? To ten sam typ szablonu co w prezetancjach uczniowskich. Edytor wizualny.

Recenzowanie (techniczne)
Co widzi recenzent? >>
Co widzi szkoła oceniana? Czyli gdzie są uwagi recenzentów >>
Widok ekranu >>

Główne zadania dla nauczycieli i uczniów w AGO

Działam na rzecz innych - strategia działania 

Jak przygotować prezentację w AGO? 

Kącik ucznia! >>

Prezentacje uczniowskie >>
Czym się różnią od nauczycielskich?
Zaplanuj tworzenie prezetnacji uczniowskiej zobacz >>


"Działam - więc jestem" :
(Gazeta Wyborcza, 16.04.2005)
1. O NASZEJ AKCJI:
Janka OCHOJSKA
Dając, dostajesz więcej.
Piotr Pacewicz
Walka o sprawiedliwość.
Jacek STRZEMIECZNY
Jaki będzie ich świat?
Krystyna STARCZEWSKA
Jeżeli nie szkoła, to kto?

2. RADY OGÓLNE
Dlaczego szkoła miałaby się zajmować działalnością społeczną? >>

Lekcje charakteru w domu, czyli zadanie dla rodziców >>
Lekcje charakteru w szkole, czyli słowo do nauczycieli >>
Test społecznika >>
Dekalog pomagania >>
Lekcja umiejętności>>
Pomyślmy o pieniądzach >>
Gdzie są fundusze? >>

Obywatel musi umieć pisać (petycje) >>
Rozmawiamy z mediami.
Zbierać pieniądze na szlachetne cele? >>


3. PRACA ZESPOŁU

1. Karta pracy zespołu - role i zadania >>

2. Znajdź sojuszników >>

3. Jak pracować w grupie? >>

4. Spotkanie od A do Z >>

5. Kto co robi? >>

6. A może spisać kontrakt? >>

7. Gdy ludzie się kłocą... >>


 

... w małej ojczyźnie
Młodzi obywatele działają... (Młodzieżowe przedsiębiorstwo)

Marzenia o lepszym świecie.  (Program "Młodzież")

Ślady przeszłości


... w dużej ojczyźnie

NIECH MOC BĘDZIE Z WAMI! - Jurek OWSIAK

HARCERZ jest pożyteczny i niesie pomoc

PAJACYK, czyli lekcja dobra

Młodzi przeciw korupcji!

Młodzi głosują!

Odpowiedzialność za cierpienie koni


WIELKA OJCZYZNA - nasz GLOB

1. Leczyć zło świata >>

2. Serce i pieniądze dla Biesłanu >>
3. Szkoły razem w Europie >>

4. Ukraińska przygoda młodych >>

5. Dary godne podarowania >>

6. Co zrobić dla ofiar z drugiego końca świata >>