Tysiąc szkół w programie

Tysiąc szkół w programie „Czytam, myślę, działam”

 Dobra wiadomość! Do nowego programu „Szkoły z klasą” „Czytam, myślę, działam” (po łacinie Lego, cogito, ago) zgłosiło się tysiąc szkół. Gotowe są lepiej uczyć trzech kluczowych umiejętności - czytania ze zrozumieniem, twórczego i krytycznego myślenia, działania z innymi i na rzecz innych
[Szanowni Państwo, to o Was]

Organizowana przez "Gazetę" i Centrum Edukacji Obywatelskiej kampania zaczyna się od doskonalenia czytania, bo bez tego niemożliwa jest jakakolwiek efektywna nauka. Chodzi o czytanie w szerokim rozumieniu - zarówno tekstów literackich, jak i map, znaków, wykresów, dokumentów. Dlatego tak ważne jest, by szkolny program nauki czytania ze zrozumieniem był realizowany w zespołach nauczycieli różnych przedmiotów.

Od czego zacząć? Trzeba przeanalizować wyniki egzaminów zewnętrznych. Warto też zrobić własne minibadanie wśród uczniów i ich rodziców na temat skuteczności szkolnych sposobów uczenia czytania ze zrozumieniem. Potem zebrać (z literatury i od nauczycieli) i opracować różne metody uczenia tej umiejętności. Gotowe pomysły szkoły będą publikować w internecie.

Co powinno być w takich prezentacjach? Uwaga! Tym razem nie oczekujemy od Państwa sprawozdań z pracy zespołów ani z przebiegu akcji w szkole. Prosimy o konkretne pomysły, np. scenariusze zajęć. O informacje, na czym polegała praca z tekstem i jakie środki pomagające doskonalić umiejętność czytania, zastosowano.

Nie wystarczy napisać, że nauczyciel polecił uczniom przeczytać fragment podręcznika, artykuł, zapoznać się z mapą, tabelą. Trzeba pokazać, w jaki sposób pomógł im uporać się z zadaniem. Warto dołączyć zestawy ćwiczeń dla uczniów, zadania do pracy indywidualnej, zadania do pracy z komputerem itd. To ważne!

Uczniów też należy zachęcać do opisywania swoich "sposobów na czytanie", a najciekawsze prezentacje uczniowskie także zamieszczać w internecie. W internecie znajduje się instrukcja dotycząca umieszczania prezentacji, kilka przykładów z różnych przedmiotów i kilka strategii z dodatku "Gazety" z 28 września "Czytam, więc jestem". czytaj>>>

 

Grażyna Czetwertyńska, Alicja Pacewicz, CEO (GW 25-10-2004, s 11)