Pytania i odpowiedzi (FAQ)

Najnowsze: 1 czerwca 2005

e-mail do naszej komisji: lego_szkolazklasa@gazeta.pl

Dotyczy sprawności AGO:

Jedna lub dwie prezentacje nie na temat? Co dalej? czytaj >>

Gdy szkoła prosi o sprawdzenie innej prezentacji niż wylosowana...
Prosimy receznentów by sprawdzili tą inną prezentację, czasami to wynika z błędu technicznego lub pomyłki przy publikowaniu prezetancji.
Jak to zrobić? Ocenić nową prezentację!
1. Odszukać ją na wizytówce szkoły ocenianej (tylko tam będzie widoczna ta nowa prezentacja!)
2. Napisać recenzję w "starym okienku"/formularza na recenzję, która została wycofana. To nie szkodzi, że recenzja pojawi się pod tytułem wycofanej prezentacji: proszę recenzję zacząć od dopisku: "Na prośbę szkoły i organizatorów oceniamy inną prezentację, o tytule: [podać tytuł]. Oto treść naszej recenzji: .................................................".


Termin regulaminowy: Do 30 maja - należało wpisać "pierwsze recenzje" ocenianych prac do AGO. Chodzi o to by przeczytać prezentacje i udzielić innej szkole informacji zwrotnej. Będzie ją opublikowana na www - pozytywna recenzja.
Oczywiście w sytuacji gdy są potrzebne poprawki, np. praca za mało opisuje część dotyczącą pracy na rzecz innych - szkoły mają więcej czasu na wyjaśnienie systuacji i uzgodnienie koniecznych poprawek. Jednak tydzień (do 6 czerwca) powinien wystarczyć na naniesienie poprawek w scenariuszu (np. poprawienie załączników, dopisanie bardziej szczegółowych poleceń dla uczniów itd.) Jeśli sytuacja nie zostanie pomiędzy autorami prezenatcji a receznentem nie zostanie wyjasniona do 6 czerwca - prosze na powiadomić, napisać od naszej komisji i w kilku punktach przedstawic sytuacje - pomożemy rozwiązać problem (lego_szkolazklasa@gazeta.pl).

Prosimy recenzentów by nie akceptowali prezentacji, które nie spełniają warunków programu to utrudnia pracę komisji i odbiera szkole ocenianej czas na dokonanie niezbędnych poprawek (lub napisania prezentacji od nowa). Proszę powiadomić naszą komisję (lego_szkolazklasa@gazeta.pl) jeśli jakaś prezetnacja nie spełnia warunków programu - bedziemy mogli szybciej zareagować...

Informujemy, że szkoły, które nie naniosą poprawek sugerowanych przez komisję czy recenzentów z innych szkół - nie otrzymają sprawności:  "AGO. Nasza szkoła uczy działać społecznie".

UWAGA! Część szkół nie przeczytała ze zrozumieniem naszych instrukcji i przygotowała ciekawe prace - ale zupełnie nie na temat!!
Jeśli jest to jedna lub dwie prezntacje - to pozwalamy szkołom napisać prezentacje od nowa - opiszą działania szkoły, przykłady pracy na rzecz innych, to co zostało zrobione w tym roku szkolnym. Pozostałe szkoły niestety nie uzyskają sprawności. O każdym przypadku decyduje nasza komisja. Szczegółowe informacje otrzymają szkoły, których problem dotyczy.

UWAGA! W  tym programie chodzi o pracę i działania "na rzecz innych". Tymczasem na stronie WWW pojawiło sie się wiele niepoprawnych prezentacji. Są one ciekawe ale nie dotyczą działania na rzecz innych, ani nie pracują nad kształtowaniem postaw społecznych. Zdobywanie nowych wiadomosci nie wystarczy. Trzeba wyznaczyć cele na poczatku lekcji: komu nasze działanie ma służyć, dla kogo to robimy.

Proszę przejrzeć swoje prace pod tym kątem. Niech nauczyciele w zespołach zadaniowych przeczytają wasze prace - bądźcie swoimi pierwszymi recenzentami!

Jaka ma być prezentacja do AGO? dwa typy prezentacji - wskazówki dla autorów i recenzentów!! czytaj >>   drukuj >>

Do przedstawienia prezentacji z działania na rzecz innych (AGO) najlepiej użyć szablonu: tworzenie prezentacji naucycielskiej, przy czym w poszczególnych krokach polecenia dla uczniów należy traktować taż jako: działania uczniów. Podobnie wskazówki dla nauczycieli to miejsce na przedstwienie działań nauczycieli. Można też pracować na szablonie "tworzenie zadania nauczycielskiego" z podziałem na pytania do/działania nauczycieli i uczniów.

Zachęcamy też do korzystania z szablonu przeznaczonego do tworzenia prezentacji zadania internetowego - ten szablon będzie wygodny do opisania działań na rzecz innych, które już się odbyły w tym roku szkolnym.
Należy oczywiście w poszczególnych krokach przedstawić etapy działań i pamiętać o przedstawieniu działań nauczycieli i uczniów (jaki był podział zadań, kto był inicjatorem, w podsumowaniu można dodać relacje uczestników, wnioski, wywiady...)
Czytaj wskazówki naszej konsultantki:
1) Jak przygotować prezentację do AGO?
 czytaj całość >>    wersja do druku >>
2) Działam na rzecz innych - Opis strategii:
całość wskazówek merytorycznych >> 
 wersja do druku >>

3) Strategia PBL - rozwiązywanie problemów >>


Dotyczy sprawności COGITO:

Nasza komisja przyznała sprawność COGITO  już 599 szkołom i nadal pracuje.
Liczbę szkół, które ostatecznie otrzymają sprawność COGITO podamy 10 maja. Dyplomy wyślemy około 15 maja!

Prosimy szkoły o dokończenie pisania recenzji i opublikowanie 5 prezentacji nauczycielskich. Jest to warunek uzyskania sprawności.
Komisja czeka jeszcze na spóźnione recenzje do 5 maja!! (np. po wyjaśnieniu sytuacji z prezentacjami poprawianymi na wniosek recenzenta), ale w przypadku dobrych prezentacji - wszystkie recenzje powinny już być opublikowane.  
W sytuacjach trudnych do wyjaśnienia (szkoły nie mogą dojść do porozumienia) można napisać do komisji: lego_szkolazklasa@gazeta.pl
 Proszę opisać sytuację, podać tytuł prezentacji i pamiętać o podaniu loginu szkoły!

1. Kto jest naszym recenzentem?
Można to sprawdzić w tabeli programu excel:
Kto jest naszym recenzentem? Odnajdą Państwo loginy swoich recenzentów i można się w nimi skontaktować (wyszukiwarka "szkoły w programie znajdź szkolę" >>) dzięki wizytówce szkoły.
Jeśli nadal nie będzie uzupełniona recenzja - wasze prace sprawdzi komisja.
Dotyczy to wyjątkowych przypadków - bo nasza komisja NIE PRZYZNA sprawności szkole, która nie napisala receznji innym szkołom! Poprosi o uzupełnienie.
PRZYPOMINAMY SZKOŁOM: DOKOŃCZCIE PISANIE RECENZJI (i wyjaśnienie sytuacji, w ktorych potrzebne były poprawki).

2. Terminarz:
Termin regulaminowy: Do 11 kwietnia - należało wpisać "pierwsze recenzje" ocenianych prac. Chodzi o to by przeczytać prezentacje i udzielić innej szkole informacji zwrotnej. Będzie ją opublikowana na www - pozytywna recenzja.
Oczywiście w sytuacji gdy są potrzebne poprawki - szkoły mają więcej czasu na wyjasnienie systuacji i uzgodnienie koniecznych poprawek. Nie chemy podawać terminu granicznego. Jednak tydzień powinien wystarczyć na naniesienie poprawek w scenariuszu (np. poprawienie załączników, dopisanie bardziej szczegółowych poleceń dla uczniów itd.)

3. 27 kwietnia - koniec recenzowania i nanoszenia poprawek w prezentacjach (planowany koniec, jeśli będzie taka konieczność przedłuzymy pracę naszej komisji)..Przedużamy czas pracy komisji - ale szkoy muszą zakończyć prace do 5 maja!!

4. UWAGA! Planowo nasza Komisja będzie pracowała od 11 kwietnia do 29 kwietnia. Najlepiej więc zakończyć wymianę uwag między szkołami i recenzentami (naniesienie ostatecznych poprawek i wpisanie ostatecznej wersji recenzji) do 27 kwietnia. (Jeśli będzie taka potrzeba możemy przedłuzyć pracę komisji dla wyjaśnienia "trudnych przypadków".)

ETAP III: RECENZOWANIE:
Jak recenzować?
Należy zalogować się/wejść na link RECENZOWANIE/ tam wybrać u góry strony zakładkę COGITO/ tam są widoczne nazwy 16 prezentacji, ktore należy ocenić.
Szczególowe informacje:  RECENZOWANIE >>
Terminarz: Do 11 kwietnia - należy wpisać "pierwsze recenzje" ocenianych prac. Chodzi o to by przeczytać prezentacje i udzielić innej szkole informacji zwrotnej. Będzie ją opublikowana na www - pozytywna recenzja.

Recenzja negatywna - jeśli jednak Państwa zdaniem prezentacji nie można zaliczyć (wymaga poprwek) to proszę powstrzymać się z publikowaniem negatywnej recenzji na www - proszę ją wysłać na początek e-mailem do szkoły ocenianej.

UWAGA! Wstępną informacją zwrotną, na którą szkoły czakają 11 kwietnia, jest także informacja o konieczności naniesienia poprawek wysłana e-mailem.
To wyjątkowa sytuacja, gdy recenzent prosi o poprawki, wtedy nie wpisuje treści negatywnej recenzji - lecz pisze e-mail do szkoły ocenianej i prosi o poprawki (czasami wygodniej jest zadzwonić). Warto podać termin, w jakim spodziewamy się odpowiedzi: np. "tydzień po wysłaniu listu z uwagami, czyli 15 kwietnia". Jeśli do tej pory szkoła-recenzentaka nie otrzyma odpowiedzi od szkoły ocenianej, a prezentacja nadal nie jest poprawiona - może wpisać negatywną recenzję. Może też umówić się ze szkołą ocenianą na inny termin "naniesienia poprawek w scenariuszu" .

Zakończmy  całkowicie recenzowanie 22 kwietnia!
Prosimy tak zaplanować pracę, by poprawki w prezentacjach, a później związane z nimi zmiany treści recenzji zostały zakończone do 22 kwietnia. Komisja będzie już wtedy pracowała - ale musi mieć też czas na wyjaśnienie nietypowych sytuacji i czytanie niezrecenzowanych prac...

Proszę pamiętać, że obowiązkiem szkoły recenzującej - jest zmiana recenzji negatywnej (tej opublikowanej na stronie internetowej) na pozytywną, jeśli szkoła oceniana naniesie już wymagane poprawki i poprosi o ponowną recenzję (wystarczy nadpisać nową treść w formularzu oceny).
Warto więc podać szkole ocenianej dokładne wskazówki, jakich zmian w prezentacji oczekujemy, to ułatwi współpracę... i skróci proces recenzowania (mimo konieczności nanoszenia poprawek).

Szkoły w COGITO
-
pora przejść do realizacji etapu drugiego: PREZENTACJE - czyli przygotowanie scenariuszy lekcji "rozwijających myślenie" i opublikowanie ich na naszej stronie www - w postaci prezentacji.
Proszę koniecznie obejrzeć przykłady dobrych prezentacji i zwrócić uwagę na szablon, który podajemy: zawiera on podział na kroki i daje możliwość wstawiania załączników (grafiki, tekstu, z którym pracują uczniowie itd.)

Uczniowie:
Muszą przygotować minimum 5 prezetancji uczniowskich (zwalniamy z tego tylko szkoły podstawowe i szkoły specjalne). Uczniowie szkół podstawowych, jeśli chcą, mogą takie prezentacje przygotować. Im także nauczyciel może założyć konta uczniowskie. Zapraszamy!
Obejrzyjcie kilka przykładów wykorzystania szablonów uczniowskich >>

Uczniów zapraszamy także do KĄCIKA UCZNIA >>


ARCHIWUM: LEGO

Jak sprawdzić czy szkoła uzyskała już sprawność LEGO?W wyszukiwarce: "Szkoły w programie". Tam widzą Państwo wizytówkę swojej szkoły.
1. Proszę sprawdzić czy w kolumnie o nazwie "LEGO" pojawił się znacznik (kwadracik), mają go tylko szkoly, które uzyskały sprawność LEGO.
2. Na wizytówce szkoły w programie, w dolnej części pojawia się pieczątka z nazwą sprawności realizowanej. Jeśli szkoła już uzyskała sprawność znak ten jest dodatkowo obramowamy.
3. Ósme pole wyszukiwarki to: "Sprawność uzyskana" - można zaznaczając "LEGO" tylko w tym polu, by zobaczyć ile szkół do tej chwili uzyskało sprawność i poszukać znajomych szkół...

DLACZEGO NASZA SZKOŁA JESZCZE NIE UZYSKAŁA SPRAWNOŚCI?
1.
Czy Twoja szkoła (gimnazjum, liceum, technikum, szkoła zawodowa) przygotowała wszystkie 5 przezentacji uczniowskich. Sprawdź, gdyż to warunek uzyskania sprawności. Przygotuj brakujące prezentacje jak najszybciej, i skontaktuj się z sekretariatem programu!  informacje szczegółowe>>
2.
Podobnie jest z recenzowaniem! Nie możemy przyznać sprawności szkole, która nie napisała recenzji prac innych szkół! Prosimy o kontakt i uzupełnienie. Jeśli więc szkoła nie ma przyznanej sprawności powinna sprawdzić czego nie dokończyła realizować i skontaktować się z nami. 22/ 555 55 90, e-mail do komisji: lego_szkolazklasa@gazeta.pl (zawsze prosze podawać login szkoły!).

500 szkół uzyskało już sprawność LEGO! do tych szkół wyślemy dyplomy około 10 lutego.

18 luty - koniec prac KOMISJI!!!
Komisja czeka na uzupełnienia z pozostałych szkół, wysyła e-mail z prośbą o poprawki. Ferie (w różnych terminach) utrudniają kontakt ze szkołami. Musimy jednak kiedyś zakończyć prace, 18 luty to termin graniczny. Wtedy kilkadziesiąt szkół może otrzymać wiadomość o nieuzyskaniu sprawności LEGO.
Nie przekreśla to jednak dalszej pracy, można realizować sprawność COGITO i/lub AGO. Po doświadczeniach z LEGO będzie już łatwiej przygotować prezentacje.

UWAGA! Każda szkoła jest recenzentem! Należy ocenić wszystkie 16 prezenatcji! Losowanie dotyczyło tylko tego kto i którą szkołę będzie oceniał! Otrzymaliśmy informacje, że część szkół nie napisała recenzji wszystkim 16 prezentacjom a tylko np. tym które im sie spodobały :-) To być może fajny pomysł na przyszłość - jednak teraz prosiliśmy o recenzje dla wszystkich prezentacji z tych 4 szkół by także te, które wymagały uzupełnienia miały szansę na poprawę i byśmy mieli na stronie same solidnie przygotowane prezenacje.
Z powodu tego nieporozumienia część szkół nadal czeka na recenzje i niepokoi się ....
Prosimy szkoły by nadal wpisywały recenzje, by oceniły wszystkie 16 prezentacji - więcej wskazówek w linku: RECENZOWANIE >>

Ile trzeba mieć pozytywnych recenzji by uzyskać sprawność?

Każda prezentacja jest oceniana przez 4 szkoły, powinna więc otrzymać 4 recenzje. Jeśli 3 z nich będą pozytywne - to nasza komisja poprze ocenę nauczycieli i przyzna sprawność. Jeśli jednak któraś z recenzji będzie negatywana albo recenzja wcale nie będzie wpisana - to nasza Komisja przeczyta tą prezentację i zadecyduje o ocenie. Nie będziemy wpisywali treści recenzji do okienek. Tylko zwyczajnie otrzymają Państwo wiadomość o uzykaniu sprawności LEGO.

Nasza prezentacja otrzymała negatywną ocenę, ale wcześniej nie dostaliśmy żadnego maila ze wskazówkami co należy, zdaniem recenzenta, poprawić. Poprawiłam już naszą prezentację a recenzja nadal jest negatywna.

Prosimy skontaktować się z tą szkołą - recenzentem (mailem lub telefonicznie) i poprosić o ponowną ocenę i zmianę treści recenzji. 
Prosimy także szkoły, które pospieszyły się z negatywną recenzją, np. zaznaczyły brak akceptacji i w tym samym czasie wysłały e-mail z informacją o błędach (nie dając tym samym czasu na poprawę) by ponownie obejrzały prezentacje  i zmieniły recenzję na pozytywną jeśli oceniana szkoła poprawiła swoją prezentację.
Zależy nam na tym, by wyjaśnić wszelkie nieporozumienia i ponowne recenzowanie zakończyć do 10 stycznia!
 Np. szkoły nanoszą poprawki do 7 stycznia - a szkoła recenzent pisze nową recenzję  7- 10 stycznia.
Jak to zrobić? Zmienić treść we wcześniej uzupełnianych okienkach recenzji, zaznaczyć odpowiedni checkbox (akceptacja) i ... koniecznie zapisać zmiany.

Po zalogowaniu, w linku "Recenzowanie prezentacji": Jedna z prezentacji wcale się nie otwiera, program jej nie znajduje. Jak ją ocenić?

Zdarza się, że ktoś umieścił
zabronione znaki w tytule prezntacji, czasami są to znaki programu Word, które nie są dla nas widoczne a uniemożliwiają sformułowanie wyszukiwania. Ponieważ tytuł/link w recenzji tworzony jest podczas losowania - mogą pojawić się takie przypadki nawet po powtórnym opublikowaniu prazentacji.
Wskazówka dla szkół:
Prosimy w takich przypadkach zobaczyć daną prezentację posługując się wyszukiwarką "Scenariusze i prezentacje uczestników programu".
W pierwszym okienku proszę wpisać tytuł prezenatcji lub jego fragment - program odnajdzie tą prezentację. Tu będzie można ją przeczytać - a kilka słow recenzji wpisać w formularzu recenzowania, tak jak przy innych prezentacjach. Wszystko dzieje się tak samo - tylko prezentację oglądają Państwo z innego miejsca na stronie. 
UWAGA! Tytuł prezentacji Państwo znają, bo wyświetla sie w tablece 16 prezetnacji do oceny, wystarczy ją przepisać do wyszukiwarki. Jeśli zdarzy się, że dwie szkoły nadały taki sam tytuł prezenatcji - to w wyszukiwarce pojawią się oba - trzeba wtedy wybrać prezentację przygotowaną przez szkołę, którą oceniacie.

Kto jest naszym recenzentem? Do kogo odpisać jeśli dostaniemy list z uwagami?
Treść recenzji i adres e-mail do recenzenta znajdą Państwo na wizytówce swojej szkoły w naszym programie, po kilknięciu na pieczęć LEGO, na samym dole strony... Proszę kliknąć na nazwę prezentacji - a pojawi się treść recenzji i adres e-mail do szkoły - recenzentki.
Jeśłi recenzent tylko prosi o poprawki a nie opublikował prezentacji jedyny kontakt do niego - to adres, ż którego pisze. Podczas rozmow telefonicznych proszę zapisać sobie dokładny kontakt do recenzenta (tel, nazwisko, nazwa szkoły)
Uwaga! Nasz sytem wysyła też automatyczne powiadomienie z naszego adresu szkolazklasa@agora.pl o ukazaniu się nowej recenzji - prosze nas przez to nie mylić z recenzentami :-)

Źle zrozumieliśmy instrukcje, teraz musimy zmienić większą część naszej prezetancji - nie zdążymy tego zrobić do 4 stycznia. Co zrobić?
W takiej sytuacji proszę zgłosić swojemy recenzentówi, który prosi o te zmiany, że potrzebujecie więcej czasu. Nie możemy jednak przeciągać tej sytuacji, ani trzymać waszego recenzenta w niepewności zbyt długo.
Proszę wszelkie zmiany w prezentacjach nanieść, zapiasć i opublikować do 7 stycznia wieczorem, wtedy do 10 stycznia, w poniedziałek, recenzenci zdecydują jaką ocenę postawić, a niejasne sytuacje będzie wyjaśniała nasza komisja.

Dlaczego recenzent żąda od nas byśmy przepisali frangment tekstu, książki do której przygotowalismy scenariusz-prezentację? Czy musimy?

Słusznie.
Chcemy by na naszych stronach były opublikowane scenariusze faktycznie dotyczące czytania ze zrozumieniem i by każdy z Państwa mógł na naszej stronie znaleźć "gotową teczkę" materiałów do przeprowadzenia ciekawej lekcji pomagającej czytać ze zrozumieniem na różnych przedmiotach. Nie można tego zrobić jeśli nie podają Państwo załącznika z tekstem, na którym cała praca się opiera.

Nie istnieje też coś takiego jak ogólnodostępne teksty. Naszą intencją była taka prezentacja, którą można otworzyć i wykonać w klasie albo w domu, z uczniami albo własnymi dziećmi, pod kierunkiem nauczyciela lub samodzielnie.
Nie zawsze mamy pod ręką
wydanie Robinsona Crusoe z roku 1976, s.63, (gdzie znajduje się potrzebny do zajęć fragment tekstu); Słownik wyrazów obcych albo Encyklopedię przyrody. Stąd ta prośba o przepisywanie definicji i małych fragmentów.
Ci z Państwa, którzy odwołują się do
całego, długiego tekstu, powinni wybrać fragment, przepisać np. wazne fragmenty, dwie strony - by pokazać jakiś mały przykład ilustrujący, jak należy z tym tekstem pracować.
Niech zatem Państwo wynegocjują czas na te zmiany ze swoim recenzentem (do 7 stycznia) lub naszą komisją- to ustali komisja.

Co zrobić jeśli prezentacja, którą mamy oceniać cała jest napisana w języku niemieckim a u nas nie ma nauczyciela niemieckiego i nikt dobrze nie zna tego języka? (dotyczy to również innych języków obcych).

 

a. Jeśli szkole zdarzyło się dostać prezentację w całości  w języku, którego nikt nie zna, oczywiście nie musi jej ocenić – powinna nas o tym powiadomić i sami ocenimy taką prezentację. Trudno.

(prosimy o podanie loginu, hasła oraz nazwy prezentacji, której nie jesteście w stanie ocenić i wysłać e-mail na adres: szkolazklasa@agora.pl, proszę w nagłówki napisać. np.: Prosimy o recenzje, j. niemiecki)

b. Jeśli jednak prezentacja jest po polsku (opis i wskazówki dla nauczyciela), a jedynie dotyczy lekcji obcego języka, powinien ocenić ją nauczyciel języka (nawet innego) z recenzującej szkoły. Takich prezentacji nie będziemy za Państwa sprawdzać.

 

Czy szkoły, które wszystkie punkty napisały w jednym kroku prosić o przeredagowanie tekstu i podział na kroki?

 

Należy prosić o zmianę struktury prezentacji. Ma to bowiem wpływ na czytelność i jasność przekazu.

 

Czy można szkole recenzowanej wyznaczyć termin, do którego prosimy o naniesienie poprawek?

 

Trzeba poprosić o szybkie poprawienie. Można zasugerować, żeby to było powiedzmy w ciągu tygodnia, bo inaczej będzie bardzo trudno przeprowadzić cały proces i przyznać sprawność. Mozna też zasugerować by poprawki nanieść np. do 3 stycznia - bo 4 rano zajrzą Państwo do prezentacji ponownie i podejmą decyzję o jej zaakceptowaniu badź nie. 

 

Jeśli szkoła nie naniesie poprawek, o które prosi recenzent - to czy recenzent może zaznaczyć "brak akceptacji"?

Tak. Proszę podjąć taką decyzję jeśli prezentacja nie spełnia warunków, np. nie uczy czytania. Ostateczną decyzję o przyznaniu sprawności podejmie komisja w oparciu o opinie recenzentów i wskazówki naszego konsultanta merytorycznego.

 

W naszym zespole zadaniowym nie ma chemika czy biologa - a prezentacje tego przedmiotu dotyczą. To nie nasza dziedzina. Czy mimo tego możemy ją oceniać ?

 

Powinni Państwo ocenić, ewentualnie skonsultować ocenę z nauczycielem odpowiedniego przedmiotu, nawet jeśli nie jest w zespole zadaniowym. Przecież w szkole jest nauczyciel chemik lub biolog. Oceniamy przede wszystkim, na ile dana lekcja służy uczeniu czytania.

Czy można nanosić poprawki, gdy recenzent zauważy błąd w prezentacji i poprosi o uzupełnienie?
TAK! Po losowaniu (10 grudnia), mogą Państwo poprawiać swoje prezentacje, na prośbę naszą lub szkoły-recenzenta.
Uwaga! Nie wolno zmieniać nazwy (tytułu) prezentacji - gdyż to właśnie pole "nazwa prezentacji" jest przypisane konkretnemu recenzentowi. Nawet jeśli w nazwie jest błąd - proszę tego nie zmieniać!!! Zmiana jednej literki powoduje, że dla systemu jest to zupełnie inna nazwa i prezentacja nie będzie widoczna dla recenzenta :-( 

Jak poprawiać?
Po zalogowaniu należy wejść do formularza "tworzenie prezentacji ...", zmienić czy dodać informacje, załączniki... a następnie zapisać je (ikona zapisz) oraz ponownie opublikować: ikona "Opublikuj prezentację na stronie WWW" (strzałka na czerwonym tle). Po kilku minutach prosze sprawdzić na stronie WWW - czy zmiany są widoczne. Uwaga! Nie wolno zmieniać nazwy (tytułu) prezentacji !!

Jeśli szkoła po zalogowaniu nie widzi prezentacji do oceny,
(w linku "recenzowanie prezentacji") to znaczy, że nie spełniła warunków wymaganych przy losowaniu. Prosimy o kontakt z sekretariatem -znajdziemy rozwiązanie progblemu.

Jeśli po wybraniu w wyszukiwrce prezentacji Państwa szkoły, otwiera się zupełnie inna prezentacja, o innym tytule ...
...oznacza to, że wystąpił błąd podczas publikowania prezentacji (gdy dwie szkoły publikowały dokładnie w tym samym czasie, już to naprawiliśmy). 
Trzeba prezentację opublikować ponownie - wtedy podgląd będzie prawidłowy. Szukamy tych błędnych prezentacji i poprawiamy,  jeśli jednak problem dotyczy Waszej szkoły - proszę opublikować ponownie prezentację lub napisać/zadzwonić do nas. (22/ 555 55 90).

Do czego służy przycisk "Zapisz i dodaj podsumowanie" na dole, w formularzu "Tworzenie prezentacji nauczycielskiej"?

To ostatnie pole prezentacji. W tym ostatnim kroku prezentacji prosimy o reflekcję. Po czym poznamy, że nasz scenariusz okazał się skuteczny?
Czy osiągneliśmy
założone cele? Jak to sprawdziliśmy? Proponujemy przedstawienie zadania sprawdzającego. Nie musi to być klasówka. Może quiz? Może zagadki? Może projekt? Na tej stronie przedstaw swój pomysł, wklej test, opis zadania sprawdzającego, zabawy itp."
To ostatni dodatkowy slajd/ekran. Pojawia się pusta strona i można ją dowolnie edytować. Wpisać tekst, pokolorować go, dodać zdjęcie lub link - służą do tego dwie pierwsze ikonki widoczne na górze ekranu:
- wstawianie linku do strony www lub do twojego pliku skopiowanego do naszych folderów.
- wstawianie rysunku/obrazka; kliknij "choose" i odnajdź swój rysunek wśród tych, które skopiowałeś do naszych folderów (do systemu).
- kolorowanie tekstu. Wcześniej musisz go zaznaczyć kursorem.
- prosze pamiętać o zapisaniu swojej pracy. Trzeba to robić przynajmniej raz na 10 minut (może nastąpić wylogowanie z systemu) to dotyczy wszystkich działań podczas tworzenia prezentacji.

Jak wstawiać załączniki do prezentacji uczniowskiej? Jakie szablony są dostępne?
Powyższe ikonki dotyczą też tworzenia prezentacji uczniowskiej. Właśnie tak uczniowie wstawiają załaczniki i obrazki. Tak wygląda szablon "tekst" dla w prezentacji uczniowskiej. Uczniowie mają też dostępne inne szablony: do tworzenia krótkich tekstów, uzupełniania brakującego słowa w zdaniu, łaczeia w pary, np. hasła i definicji do niego. Zachęcamy do wykorzystywania ich.

Pytanie: W którym miejscu uczniowie tworzą (wpisują)  prezentacje?
Odpowiedź:
 Uczniowie mają swoje - odrębne loginy nadane im przez nauczycieli.
Uczeń wchodzi w link: "logowanie dla szkół" ze strony głównej programu Czytam Myślę Działam.
Wtedy otwiera się strona, na której są tylko formularze dla uczniów :-)


Pytanie: Czym różni się prezentacja nauczycielska od uczniowskiej?
Odpowiedz jest prosta:  jest przygotowana z myślą o innym odbiorcy.

 Prezentacja nauczycielska:

- w przypadku prezentacji nauczycielskiej są dwie grupy odbiorców: (1) uczniowie, dla których przygotowane są konkretne zajęcia uczące np. czytanie ze zrozumieniem zadania z matematyki, (2) drugim odbiorcą są nauczyciele, którzy mogą o tych zajęciach  dowiedzieć się za pośrednictwem naszej strony internetowej i taki lub podobny scenariusz zajęć przeprowadzić w swojej szkole.

 

Prezentacja nauczycielska ma więc być scenariuszem zajęć dla uczniów, pisanym z myślą o innych nauczycielach, którym swój pomysł chcą zaproponować. Dlatego ważnym punktem scenariusza są: wskazówki dla nauczyciela oraz przykładowa materiały pomocnicze, które można powielić i rozdać uczniom.

 

Prezentacja uczniowska:

Tu nie ma określonego szablonu - bo uczniowie nie przygotowują scenariusza lekcji.
Zadanie uczniów można najkrócej określić tak: UCZEŃ UCZY UCZNIA - a sam się przy tym uczy i dobrze bawi :-)

Prezentacja nauczycielska - jako zadanie internetowe:
Zachęcamy do przygotowania chociaż jednej prezentacji nauczycielskiej, której zadaniem byłoby nauczenie czegoś "osoby przed ekranem monitora" (przez internet; e-lerning).
Taką prezentację trzeba inaczej przygotować. Nie jest to już scenariusz do odtworzenia na lekcji.
Trzeba zwracać się wprost do ucznia-internauty. Zadawać odbiorcy pytania pomocnicze, na kolejnych ekranach podawać wiedzę w ciekawej wizualnie formie (grafika, materiały pomocnicze) a także wykorzystywać szablony z testami, (1) do sprawdzenia wiedzy wyjściowej, np. rozumienie słownictwa - oraz (2) sprawdzenia ile ,,zosatało w głowie" po zapoznaniu się z przekazanymi w prezentacji wiadomościami.
poczytaj więcej >>


Pytanie: Czy w programie mogą brać udział tylko szkoły, które uzyskały tytuł i dyplom „Szkoły z klasą”?
Odpowiedź: Nie. Zapraszamy wszystkie szkoły, które chcą lepiej uczyć trzech ważnych umiejętności – czytania ze zrozumieniem, myślenia i działania na rzecz innych.

Pytanie: Czy dzięki udziałowi w akcji „Czytam. Myślę. Działam” można uzyskać tytuł „Szkoły z klasą”?
Odpowiedź: Nie. Można natomiast uzyskać potwierdzenie uczestnictwa z każdym z trzech etapów akcji.

Pytanie: Czy materiały publikowane w ramach akcji „Lego, czyli czytam” muszą być całkiem nowe?
Odpowiedź: Nie. Można wykorzystać swoje wcześniejsze scenariusze lekcji, konspekty, materiały pomocnicze dla uczniów, pod warunkiem, że odpowiadają wymogom akcji, czyli pokazują, jak lepiej uczyć czytania ze zrozumieniem. Warunek drugi, to przeprowadzenie w ostatnim okresie zajęć z uczniami zgodnie z tym pomysłem - należy podać, kiedy i dla kogo. We wskazówkach dla nauczycieli należy uwzględnić własne doświadczenia z tych zajęć.

Pytanie: Co to jest "prezentacja nauczycielska"?
Odpowiedź:
Tym razem nie oczekujemy od Państwa opisu wykonywanego zadania. Nie spodziewamy się sprawozdania z pracy zespołów zadaniowych ani przebiegu akcji w szkole.
Działania wszystkich szkół będą zapewne podobne i mogą zostać zorganizowane według przedstawionego schematu...

Prosimy, zamiast relacji z pracy nauczycieli, o przedstawienie konkretnych rezultatów – wypracowanych pomysłów na lekcje i inne zajęcia edukacyjne.
Niech to będą na przykład scenariusze zajęć przeprowadzonych z uczniami. Ale w opisie przebiegu zajęć proszę dokładnie przedstawić, na czym polegała praca z tekstem i jakie środki, pomagające doskonalić umiejętność czytania zostały zastosowane./.../. Opis należy podzielić na poszczególne kroki, pokazać oddzielnie polecenia dla ucznia i dobre rady dla nauczyciela.
więcej>>>

Pytanie: Czy w akcji mogą wziąć udział uczniowie?
Odpowiedź: Tak. Bardzo zależy nam, by w programie wzięli udział nie tylko nauczyciele, ale także uczniowie.
- Po pierwsze cała akcja jest prowadzona z myślą o uczniach. To przecież właśnie im przydadzą się trzy umiejętności, którymi się zajmujemy – czytanie, myślenie, działanie. 
- Po drugie, z pewnością mają oni wiele do powiedzenia na temat tego, co pomaga, a co przeszkadza skutecznie je opanować. Po trzecie, liczymy na pomysłowość młodych i ich gotowość do komunikowania się przez internet.

Pytanie: Czy organizatorzy przewidują jakiś udział rodziców w tym przedsięwzięciu?
Odpowiedź: Rodzice nie są wprawdzie głównymi adresatami programu, ale zachęcamy do korzystania z publikowanych na stronach internetowych materiałów – np. do wspólnego uczenia się z dziećmi. Dopuszczamy również udział rodziców w pracach zespołów zadaniowych, a również włączenie się w tworzenie materiałów edukacyjnych (np. poradnika, jak pomóc dziecku doskonalić umiejętność czytania).

Pytanie: Co ma zrobić nauczyciel, który chce opublikować przygotowaną przez siebie prezentację?
Odpowiedź: Powinien najpierw zebrać wersje elektroniczne wszystkich materiałów, które chce w niej zamieścić, następnie porozumieć się z zespołem zadaniowym w swojej szkole i przedstawić swoją propozycję, a wreszcie wejść na stronę www.gazeta.pl/klasa, gdzie znajduje się bardzo pomocna: interaktywna instrukcja tworzenia prezentacji.
W podobny sposób umieszczają Państwo swoje prezentacje, scenariusze zajęć, zadania internetowe.

 

Lego, czyli czytam - jak to zrobić w szkole? więcej>>

1. Koordynator akcji w szkole szuka chętnych do współpracy – kilkorga nauczycieli, najlepiej różnych przedmiotów, którzy chcą się zająć sprawą umiejętności czytania ze zrozumieniem w sposób bardziej systematyczny.

2. Zespół zastanawia się nad tym, jak w szkole uczy się czytania ze zrozumieniem /.../

3. Zespół, podzespoły przedmiotowe (lub ponadprzedmiotowe) bądź pojedynczy nauczyciele opracowują projekty zajęć kształcących umiejętność czytania ze zrozumieniem, które następnie powinny zostać przeprowadzone /.../.

4. Autorzy scenariuszy zajęć lub wskazane przez nich osoby umieszczają na stronach internetowych akcji poprawioną (sprawdzoną) wersję zajęć.

5. Uczniowie także są zachęcani do opisywania swoich „sposobów na czytanie” – strategii, przygotowanych przez siebie ćwiczeń, zadań, zagadek, gier... Najciekawsze pomysły uczniowskie także są umieszczane na stronach internetowych akcji. To właśnie będą prezentacje uczniowskie. Prosimy o pieć takich prezentacji uczniowskich - oczywiście może być więcej.