Logowanie dla szkół i uczniów

Kliknij tutaj, aby się zalogować!!!!


Problem z logowaniem? Problem z otwieraniem formularzy? kliknij>>

Logowanie tylko dla uczestników programu Czytam Myślę Działam!

Uwaga nowe szkoły w programie AGO - jesli po 7 dniach od wysłania zgłoszenia pocztą nie można się zalgować - proszę nam to zgłosić podając login i hasło - prawdopodobnie zgłoszenie do nas nie dotarło. Poprosimy o duplikat i nadamy szkole uprawnienia.

Tu logują się nauczyciele i uczniowie przygotowując prezenatcje nauczycielskie (proszę wpisać login szkoły)
i uczniowskie (trzeba podać login i hasło ucznia lub grupy uczniów).

UWAGA! Uczniowie mają własne loginy i hasła utworzone przez nauczycieli, np. przez koordynatora akcji w szkole.
Informacje dla uczniów dostępne w Kąciku ucznia.


Kontakt z organizatorami:
numer faksu: 22/ 555 70 63
telefon: 22/ 555 55 90 (od 9.30 do 13.00)


Informacja dla szkół nowych, zgłaszających się do programu:
Pierwsze kroki
po zalogowaniu - należy wejść na link: Informacje o szkole i uczestnictwie w programie. Tam proszę wpisać informacje o szkole (ikona: edytuj tekst) oraz zaznaczyć w odpowiedniej ,,zakładce" swój udział w sprawnościach: LEGO, COGITO, AGO.

Teraz COGITO - jeśli szkoła deklaruje udział w tej sprawności - powinna do wpisać do odpowiednich rubryk nazwiska nauczycieli i uczniów w zespole zadaniowym COGITO oraz wpisać plan działań.

Plan działań - Może to być informacja podana w punktach, np. prosze zapisać ustalenia dotyczące realizacji programu w szkole powstałe na pierwszym zebraniu zespołu zadaniowego sprawności COGITO. Później będzie można tą informację (plan) uzupełnić i dodać nowe pomysły i plany.

Uwaga! Jeśli szkoła wysłała do nas zgłoszenie pocztą, a po tygodniu nadal nie może się zalogować - to oznacza, że nie otrzymaliśmy tego zgłoszenia! Prosimy o wysłanie duplikatu zgłoszenia, z podaniem loginu, hasła, nazwy szkoły, numeru telefonu i adresu szkoły - wtedy nadamy szkole uprawnienia do uczestniczenia w programie.