szkoły w programie

Powrót do danych szkoły

Gimnazjum im. Macieja Rataja w Żmigrodzie
Sprawność: LEGO
Plan działań:
- analiza wyników diagnoz zewnętrznych i wewnętrznych
w obszarze związanym z umiejętnością czytania ze zrozumieniem;
- analiza standardów wymagań;
- opracownie scenariusza zajęć prezentujących różne strategie czytania ze zrozumieniem;
- przeprowadzenie w każdej klasie zajęć wg ww scenariusza;
- przeprowadzenie w zespołach przedmiotowych szkolenia na temat różnych metod uczenia umiejętności czytania ze zrozumieniem;
- opracowanie scenariuszy zajęć doskonalących umiejętnośc;
- przeprowadzenia zajęć otwartych wg opracowanego scenariusza;
Nauczyciele:
1. Rita Cerniauskaite - j. angielski
2. E. Kostecka - j.polski
3. Grażyna Łysikowska- j. polski
Uczniowie:
1. Ada Wojda
2. Daniel Żyto
3. Dawid Turowski
4. Igor Sawko
5. Adam Czajkowski
Podsumowanie:
Przystąpienie do programu LEGO zmobilizowało uczniów i nauczycieli do realizacji dodatkowych zajęć doskonalących umiejętność czytania ze zrozumieniem.
Pomysł zaangażowania uczniów do opracowania i przygotowania prezentacji w internecie uważamy za bardzo trafny. Możliwość wystąpienia w roli prowadzących zajęcia i atrakcyjna forma pracy /publikacja na stronie www./były dla uczniów doskonałą motywacją do pracy. Uczniowie mają świadomość, że umiejętność czytania ze zrozumieniem wymaga stałego doskonalenia. Myślimy, że zostali zachęceni do podejmowania trudu samokształcenia w tym zakresie.
Jako szkoła staramy się stwarzać uczniom wiele okazji, by mogli nabywać wprawy w rozumieniu tekstu. Zadanie to realizowane jest przez nauczycieli różnych przedmiotów.
Mamy świadomość, iż umiejętność czytania ze zrozumieniem jest podstawą prawidłowego rozwiązania przez uczniów zadań egzaminacyjnych, dlatego udoskonalanie tej umiejętności ma bezpośredni wpływ na lepsze wyniki nauczania, przygotowanie uczniów do egzaminu.

Prezentacje:
Bajka jako gatunek literacki.
Czy mógłby nam Pan powiedzieć...- czyli przygotowujemy się do wywiadu z
Dlaczego śmiejemy się czytając „Zemstę”? – komizm i jego rodzaje
Dziecko dawniej i dziś
Harry Potter
Kevin Costner
Przeznaczenie
ROBERT LOUIS STEVENSON
Sharks: Victims or Villains?
Recenzje:
POZNAJEMY KWAS SIARKOWY(VI) I KWAS SIARKOWY (IV) – LEKCJA BEZ SŁÓW., recenzowana przez: Gimnazjum nr 3 w Bielsku - Białej, Bielsko Biała
Sharks: Victims or Villains?, recenzowana przez: Gimnazjum Nr 5 im. Józefa Lompy
, Chorzów
POZNAJEMY KWAS SIARKOWY(VI) I KWAS SIARKOWY (IV) – LEKCJA BEZ SŁÓW., recenzowana przez: Zespół Placówek Oświatowych w Kijach
Gimnazjum w Kijach, Kije
Sharks: Victims or Villains?, recenzowana przez: Zespół Placówek Oświatowych w Kijach
Gimnazjum w Kijach, Kije
Dziecko dawniej i dziś, recenzowana przez: Zespół Placówek Oświatowych w Kijach
Gimnazjum w Kijach, Kije
Czy mógłby nam Pan powiedzieć...- czyli przygotowujemy się do wywiadu z, recenzowana przez: Zespół Placówek Oświatowych w Kijach
Gimnazjum w Kijach, Kije
POZNAJEMY KWAS SIARKOWY(VI) I KWAS SIARKOWY (IV) – LEKCJA BEZ SŁÓW., recenzowana przez: Gimnazjum Nr 5 im. Józefa Lompy
, Chorzów
Dziecko dawniej i dziś, recenzowana przez: Gimnazjum Nr 5 im. Józefa Lompy
, Chorzów
Czy mógłby nam Pan powiedzieć...- czyli przygotowujemy się do wywiadu z, recenzowana przez: Gimnazjum Nr 5 im. Józefa Lompy
, Chorzów
POZNAJEMY KWAS SIARKOWY(VI) I KWAS SIARKOWY (IV) – LEKCJA BEZ SŁÓW., recenzowana przez: PUBLICZNE GIMNAZJUM NR1
W BRZEGU DOLNYM, BRZEG DOLNY
Sharks: Victims or Villains?, recenzowana przez: Gimnazjum nr 3 w Bielsku - Białej, Bielsko Biała
Dziecko dawniej i dziś, recenzowana przez: Gimnazjum nr 3 w Bielsku - Białej, Bielsko Biała
Czy mógłby nam Pan powiedzieć...- czyli przygotowujemy się do wywiadu z, recenzowana przez: Gimnazjum nr 3 w Bielsku - Białej, Bielsko Biała
Sharks: Victims or Villains?, recenzowana przez: PUBLICZNE GIMNAZJUM NR1
W BRZEGU DOLNYM, BRZEG DOLNY
Dziecko dawniej i dziś, recenzowana przez: PUBLICZNE GIMNAZJUM NR1
W BRZEGU DOLNYM, BRZEG DOLNY
Czy mógłby nam Pan powiedzieć...- czyli przygotowujemy się do wywiadu z, recenzowana przez: PUBLICZNE GIMNAZJUM NR1
W BRZEGU DOLNYM, BRZEG DOLNY