Harmonogram AGO 2004/2005

Harmonogram działań sprawności AGO
               

 

Harmonogram działań w AGO

 

Etap pierwszy - REJESTRACJA

Rejestracja. Przygotowanie wizytówki szkoły i planu działań.

30 marca - 18 kwietnia.

Przyjmujemy zgłoszenia do programu. Informacja o sposobie rejestracji w linku: "Zgłoś się do programu". Nowe szkoły odpowiedni formularz wysyłają  do nas pocztą.

 kwiecień  2005

 

 

 

 

To czas na wykonanie działań wstępnych, pierwszego etapu udziału w programie:

1. Powołanie Zespołu Zadaniowego programu AGO w szkole;

2. Rozpoczęcie działań.

3. Uzupełnienie wizytówki szkoły na www, czyli danych adresowych (a w późniejszym terminie pozostałych informacji, np. o sukcesach szkoły, zajęciach pozalekcyjnych, itd.

4. Wpisanie na naszej stronie informacji - deklaracji udziału w sprawności AGO.

5. Publikacja planu realizacji sprawności AGO - wpisanie planu do naszej internetowej bazy.

6. Podanie składu zespołu zadaniowego nauczycieli i zaangażowanych uczniów.

Drugi etap - PREZENTACJE

Drugi etap działań w ramach programu AGO:

kwiecień - do
 16 maja 2005

o 22.00

 

dodatkowy termin losowania:

23 maja 2005

o 16.00

 

to losowanie dodatkowe dla szkół, które np. z powodów technicznych nie spełnią warunków losowania w dniu 16 maja!

Czas na realizację drugiego etapu działań w AGO:

1. Przygotowanie minimum 4 scenariuszy lekcji
a) uczących, zachęcających do "działania na rzecz innych" - takie zajęcia muszą zostać przeprowadzone z uczniami.
b)  Inna opcja to przedstawienie działań już prowadzonych w szkole tak, by mogły być "instrukcją postępowania", wskazówką dla innych szkół.
Proszę przygotować prezentację według naszego schematu (informacja na stronie WWW).

2. Umieszczenie scenariusza tych zajęć na stronie www programu - w postaci 4 prezentacji nauczycielskich.
Można użyć szablonów: "tworzenie prezentacji nauczycielskiej" lub "tworzenie zadania internetowego".

3. Nadanie kont uczniom. Uczniowie mają swoje oddzielne loginy i tworzą własne prezentacje (uczniowie mają inny szablon prezentacji).
4. Uczniowie przygotowują 5 prezentacji uczniowskich (zwolnione z tego są tylko szkoły podstawowe; jeśli jednak chcą przygotować swoje prezentacje - to mają taką możliwość).

5. 16 maja 2005! Termin zakończenia umieszczania prezentacji nauczycieli i uczniów z programu AGO. Początek recenzowania prac z innych szkół.

Trzeci etap - RECENZOWANIE

Trzeci Etap realizacji programu: recenzowanie:

16 maja- losowanie szkół -recenzentów.

 

16 maja - 30 maja (recenzowanie)

 

1. Czas na recenzowanie prac - prezentacji z innych szkół.
Każda szkoła zostaje recenzentem, ocenia 4 szkoły, czyli 16 prezentacji.

2. Szkoła czeka też na pozytywne recenzje swoich materiałów - dokonaną przez nauczycieli z innych 4 szkół.

3. Korespondencja między szkołami (wyjaśnienie, prośby o dokonanie poprawek, wpisywanie recenzji na WWW).

4. Każda szkoła jest recenzentem i każda prezentacja nauczycielska będzie oceniana.

 30 maja

Pierwsze posiedzenie Komisji przyznającej sprawność AGO

30 maja - 6 czerwca

Czas na wyjaśnienie sytuacji pomiędzy autorami prezentacji a recenzentami. Nanoszenie poprawek i pisanie nowych, już pozytywnych, recenzji.

15 czerwca

Podsumowanie sprawności AGO - powiadomienie szkół  o zaliczeniu sprawności. Dalsza praca Komisji (wyjaśnienia).