Harmonogram Cogito 2004/2005

Przedstawiamy szczegółowy harmonogram sprawności COGITO.
Harmonogram sprawności LEGO znajduje się na dole strony. Start AGO - 30 marca 2005

4 stycznia 2005 (wtorek)

START SPRAWNOŚCI - COGITO.

Etap pierwszy - REJESTRACJA

Rejestracja. Przygotowanie wizytówki szkoły i planu działań.

4 stycznia -

 28 stycznia 2005
(możemy przyjąć jeszcze nowe szkoły - jeśli szkoła deklaruje  realizację programu w podanych niżej terminach. Jest to możliwe do wykonania...
Uwaga na 25 marca!)

Przyjmujemy zgłoszenia do programu. Informacja o sposobie rejestracji w linku: "Zgłoś się do programu". Nowe szkoły odpowiedni formularz wysyłają  do nas pocztą.

4 stycznia - początek lutego 2005

(nie podajemy konkretnej daty wpisania planu działań, gdyż szkoły mają ferie w różnych terminach - nowe szkoły prosimy o jak najszybsze uzupełnienie wizytówki szkoły)

To czas na wykonanie działań wstępnych, pierwszego etapu udziału w programie:

1. Powołanie Zespołu Zadaniowego programu COGITO w szkole;

2. Rozpoczęcie działań.

3. Uzupełnienie wizytówki szkoły na www, czyli danych adresowych (a w późniejszym terminie pozostałych informacji, np. o sukcesach szkoły, zajęciach pozalekcyjnych, itd.

4. Wpisanie na naszej stronie informacji - deklaracji udziału w sprawności COGITO (checkboks).

5. Publikacja planu realizacji sprawności COGITO - wpisanie planu do naszej internetowej bazy.

6. Podanie składu zespołu zadaniowego nauczycieli i zaangażowanych uczniów.

 

Drugi etap - PREZENTACJE

Drugi etap działań w ramach programu COGITO:

luty - 25 marca 2005

Czas na realizację drugiego etapu działań w COGITO:

1. Przygotowanie minimum 4 scenariuszy lekcji uczących myślenia (według naszego schematu - informacja na stronie WWW).

2. Przeprowadzenie zajęć w szkole.

3. Umieszczenie scenariusza tych zajęć na stronie www programu - w postaci 4 prezentacji nauczycielskich.

4. Nadanie kont uczniom. Uczniowie mają swoje oddzielne loginy i tworzą własne prezentacje (uczniowie mają inny szablon prezentacji).
5. Uczniowie przygotowują 5 prezentacji uczniowskich (zwolnione z tego są tylko szkoły podstawowe; jeśli jednak chcą przygotować swoje prezentacje - to mają taką możliwość).
 

 

25 marca 2005

Termin zakończenia umieszczania prezentacji nauczycieli i uczniów z programu COGITO. Początek recenzowania prac z innych szkół.

Trzeci etap - RECENZOWANIE

Trzeci Etap - recenzowanie prac innych szkół.

25 marca - losowanie szkół -recenzentów.

 

25 marca - 11 kwietnia 2005

 

1. Czas na recenzowanie prac - prezentacji z innych szkół. Każda ze szkół ocenia 4 szkoły, czyli 16 prezentacji.

2. Szkoła czeka też na pozytywne recenzje swoich materiałów - dokonaną przez nauczycieli z innych 4 szkół.

3. Korespondencja między szkołami (wyjaśnienie, prośby o dokonanie poprawek, wpisywanie recenzji na WWW).

4. Każda szkoła jest recenzentem i każda prezentacja nauczycielska będzie oceniana.

12 kwietnia

Pierwsze posiedzenie Komisji przyznającej sprawność COGITO

29 kwietnia 2005

Podsumowanie sprawności COGITO - powiadomienie szkół  o zaliczeniu sprawności

 

Harmonogram

Sprawności:

LEGO

 

14 września

START SPRAWNOŚCI - Zapraszamy do rejestracji wszystkie szkoły

28 września

Materiały pomocnicze dla szkół dostępne w internecie.

1 - 7 października

Powołanie Zespołu Zadaniowego sprawności LEGO.

do końca  października

Szkoła zgłasza chęć realizacji sprawności LEGO. Należy to zaznaczyć w formularzu dostępnym po zalogowaniu. Tam też trzeba wpisać nazwiska osób w zespole zadaniowym oraz  krótki plan realizacji sprawności LEGO.
Plan ten będzie można później rozbudować i dodawać do niego kolejne Państwa pomysły.

do 7 grudnia

Wszystkie prezentacje nauczycielskie (4) i uczniowskie (5) muszą się znaleźć w formularzach  programu LEGO.

od 10 grudnia
- do 4 stycznia!

(uwaga ferie świąteczne
od 23 grudnia
do 2 stycznia)

Zakończenie działań sprawności LEGO w szkole. Czas na recenzowanie prac - prezentacji z 4 innych szkół. Szkoła czeka też na pozytywne recenzje dotyczące własnych materiałów - dokonaną przez nauczycieli innych szkół.

 (Jeśli nauczyciele chcą i mają dostęp do internetu to mogą recenzować prace, czy raczej nanosić poprawki wg uwag recenzentów,  też w trakcie ferii świątecznych.
System będzie funkcjonował normalnie)
 

4 stycznia 2005

Uwaga!

(4-7 stycznia) dodatkowy czas na poprawki i wyjaśnienia

Koniec recenzji prac. Pierwsze posiedzenie Komisji zatwierdzającej Sprawności.

 

Oczywiście nadal można poprawiać i udoskonalać własne prezentacje. Na prośbę naszej komisji lub z własnej inicjatywy.

1 lutego 2005

Podsumowanie sprawności LEGO - powiadomienie szkół mailami o zaliczeniu sprawności.

Podobnie będzie wyglądał harmonogram kolejnych sprawności:

4 stycznia

/.../

Start sprawności: Myślę (Cogito)

 

30 marca

Start sprawności: Działam (Ago)