Informacje podstawowe

"Szkoła z klasą. Czytam, myślę, działam"
to propozycja otwarta dla wszystkich szkół, także tych, które nie brały udziału w naszej akcji. Oczywiście, nasze szkoły z klasą zachęcamy szczególnie gorąco. Regulamin i warunki uczestnictwa podajemy na tej stronie WWW - stopniowo będziemy umieszczać kolejne wskazówki merytoryczne oraz przykłady.

W trzecim roku akcji chcemy zachęcić nauczycieli, by skupili się na rozwijaniu u swych uczniów trzech umiejętności, których młodzi Polacy potrzebują najbardziej: czytam, myślę, działam (lego, cogito, ago).

Dlaczego LEGO? (Czytam)
Czytanie ze zrozumieniem to według wielu podstawowa umiejętność, jaką szkoła ma dać swoim wychowankom. Tymczasem z badań porównawczych wiemy, /.../

Dlaczego COGITO? (Myślę)
 Myślenie twórcze, krytyczne i naukowe w XXI wieku nie jest już domeną naukowców czy artystów, staje się warunkiem życiowego powodzenia. Od ucznia, studenta, pracownika, menadżera wymaga się samodzielności w myśleniu i działaniu, gotowości do zmian, ciągłego uczenia się /.../

Dlaczego AGO? (Działam)
Działanie obywatelskie, społeczne. Edukacja nie może ograniczać się do rozwijania sprawności podporządkowanych indywidualnej karierze. Solidarność - kiedyś przedmiot naszej dumy i tożsamości - staje się powoli pojęciem historycznym. Szkoła musi rozwijać wrażliwość społeczną, umiejętność współpracy /.../

Bank pomysłów
Proponujemy szkołom rozwijanie tych sprawności: jednej lub więcej, do wyboru. Tym razem nie będziemy szczegółowo podpowiadać, jakie zadania należy wykonać. To właśnie będzie Państwa zadanie - wymyślić zadania dla uczniów. Zaproponować, jak na lekcjach różnych przedmiotów i zajęciach pozalekcyjnych można uczyć: czytania ze zrozumieniem, twórczego myślenia, społecznego działania. Na stronach internetowych będziecie Państwo przedstawiać pomysły i - co równie ważne - doświadczenia z wprowadzania ich w życie. Skorzystają z tego inne szkoły, powstanie bank nauczycielskich propozycji i doświadczeń. Nie tylko nauczycielskich. Liczymy na to, że własne materiały będą też tworzyć uczniowie, zwłaszcza starszych klas.

Jedna, dwie czy trzy sprawności?
Szkoła może zadecydować o realizacji jednej, dwóch lub trzech sprawności. Przyjęliśmy kolejność realizacji: najpierw czytam, potem myślę, a na koniec działam oraz terminy zgłaszania swego udziału w każdej kolejnej sprawności:

Program: LEGO zgłoszenia od 14 września do 14 października 2004
Program COGITO - od 5 do 28 stycznia 2005
Program AGO - od 30 marca do 18 kwietnia 2005

Wiecej o programie:

Zadania szkoły >>