Pytania i odpowiedzi (FAQ)

Najnowsze: 25 listopada 2004

Pytanie: W którym miejscu uczniowie tworzą prezentacje?
Odpowiedź:
 Uczniowie mają swoje - odrębne loginy nadane im przez nauczycieli.
Uczeń wchodzi w link: "logowanie dla szkół" ze strony głównej programu Czytam Myślę Działam.
Wtedy otwiera się strona, na której są tylko formularze dla uczniów :-)


Pytanie: Czym różni się prezentacja nauczycielska od uczniowskiej?
Odpowiedz jest prosta:  jest przygotowana z myślą o innym odbiorcy.

 Prezentacja nauczycielska:

- w przypadku prezentacji nauczycielskiej są dwie grupy odbiorców: (1) uczniowie, dla których przygotowane są konkretne zajęcia uczące np. czytanie ze zrozumieniem zadania z matematyki, (2) drugim odbiorcą są nauczyciele, którzy mogą o tych zajęciach  dowiedzieć się za pośrednictwem naszej strony internetowej i taki lub podobny scenariusz zajęć przeprowadzić w swojej szkole.

 

Prezentacja nauczycielska ma więc być scenariuszem zajęć dla uczniów, pisanym z myślą o innych nauczycielach, którym swój pomysł chcą zaproponować. Dlatego ważnym punktem scenariusza są: wskazówki dla nauczyciela oraz przykładowa materiały pomocnicze, które można powielić i rozdać uczniom.

 

Prezentacja uczniowska:

Tu nie ma określonego szablonu - bo uczniowie nie przygotowują scenariusza lekcji.
Zadanie uczniów można najkrócej określić tak: UCZEŃ UCZY UCZNIA - a sam się przy tym uczy i dobrze bawi :-)

Prezentacja nauczycielska - jako zadanie internetowe:
Zachęcamy do przygotowania chociaż jednej prezentacji nauczycielskiej, której zadaniem byłoby nauczenie czegoś "osoby przed ekranem monitora" (przez internet; e-lerning).
Taką prezentację trzeba inaczej przygotować. Nie jest to już scenariusz do odtworzenia na lekcji.
Trzeba zwracać się wprost do ucznia-internauty. Zadawać odbiorcy pytania pomocnicze, na kolejnych ekranach podawać wiedzę w ciekawej wizualnie formie (grafika, materiały pomocnicze) a także wykorzystywać szablony z testami, (1) do sprawdzenia wiedzy wyjściowej, np. rozumienie słownictwa - oraz (2) sprawdzenia ile ,,zosatało w głowie" po zapoznaniu się z przekazanymi w prezentacji wiadomościami.
poczytaj więcej >>


Pytanie: Czy w programie mogą brać udział tylko szkoły, które uzyskały tytuł i dyplom „Szkoły z klasą”?
Odpowiedź: Nie. Zapraszamy wszystkie szkoły, które chcą lepiej uczyć trzech ważnych umiejętności – czytania ze zrozumieniem, myślenia i działania na rzecz innych.

Pytanie: Czy dzięki udziałowi w akcji „Czytam. Myślę. Działam” można uzyskać tytuł „Szkoły z klasą”?
Odpowiedź: Nie. Można natomiast uzyskać potwierdzenie uczestnictwa z każdym z trzech etapów akcji.

Pytanie: Czy materiały publikowane w ramach akcji „Lego, czyli czytam” muszą być całkiem nowe?
Odpowiedź: Nie. Można wykorzystać swoje wcześniejsze scenariusze lekcji, konspekty, materiały pomocnicze dla uczniów, pod warunkiem, że odpowiadają wymogom akcji, czyli pokazują, jak lepiej uczyć czytania ze zrozumieniem. Warunek drugi, to przeprowadzenie w ostatnim okresie zajęć z uczniami zgodnie z tym pomysłem - należy podać, kiedy i dla kogo. We wskazówkach dla nauczycieli należy uwzględnić własne doświadczenia z tych zajęć.

Pytanie: Co to jest "prezentacja nauczycielska"?
Odpowiedź:
Tym razem nie oczekujemy od Państwa opisu wykonywanego zadania. Nie spodziewamy się sprawozdania z pracy zespołów zadaniowych ani przebiegu akcji w szkole.
Działania wszystkich szkół będą zapewne podobne i mogą zostać zorganizowane według przedstawionego schematu...

Prosimy, zamiast relacji z pracy nauczycieli, o przedstawienie konkretnych rezultatów – wypracowanych pomysłów na lekcje i inne zajęcia edukacyjne.
Niech to będą na przykład scenariusze zajęć przeprowadzonych z uczniami. Ale w opisie przebiegu zajęć proszę dokładnie przedstawić, na czym polegała praca z tekstem i jakie środki, pomagające doskonalić umiejętność czytania zostały zastosowane./.../. Opis należy podzielić na poszczególne kroki, pokazać oddzielnie polecenia dla ucznia i dobre rady dla nauczyciela.
więcej>>>

Pytanie: Czy w akcji mogą wziąć udział uczniowie?
Odpowiedź: Tak. Bardzo zależy nam, by w programie wzięli udział nie tylko nauczyciele, ale także uczniowie.
- Po pierwsze cała akcja jest prowadzona z myślą o uczniach. To przecież właśnie im przydadzą się trzy umiejętności, którymi się zajmujemy – czytanie, myślenie, działanie. 
- Po drugie, z pewnością mają oni wiele do powiedzenia na temat tego, co pomaga, a co przeszkadza skutecznie je opanować. Po trzecie, liczymy na pomysłowość młodych i ich gotowość do komunikowania się przez internet.

Pytanie: Czy organizatorzy przewidują jakiś udział rodziców w tym przedsięwzięciu?
Odpowiedź: Rodzice nie są wprawdzie głównymi adresatami programu, ale zachęcamy do korzystania z publikowanych na stronach internetowych materiałów – np. do wspólnego uczenia się z dziećmi. Dopuszczamy również udział rodziców w pracach zespołów zadaniowych, a również włączenie się w tworzenie materiałów edukacyjnych (np. poradnika, jak pomóc dziecku doskonalić umiejętność czytania).

Pytanie: Co ma zrobić nauczyciel, który chce opublikować przygotowaną przez siebie prezentację?
Odpowiedź: Powinien najpierw zebrać wersje elektroniczne wszystkich materiałów, które chce w niej zamieścić, następnie porozumieć się z zespołem zadaniowym w swojej szkole i przedstawić swoją propozycję, a wreszcie wejść na stronę www.gazeta.pl/klasa, gdzie znajduje się bardzo pomocna: interaktywna instrukcja tworzenia prezentacji.
W podobny sposób umieszczają Państwo swoje prezentacje, scenariusze zajęć, zadania internetowe.

 

Lego, czyli czytam - jak to zrobić w szkole? więcej>>

1. Koordynator akcji w szkole szuka chętnych do współpracy – kilkorga nauczycieli, najlepiej różnych przedmiotów, którzy chcą się zająć sprawą umiejętności czytania ze zrozumieniem w sposób bardziej systematyczny.

2. Zespół zastanawia się nad tym, jak w szkole uczy się czytania ze zrozumieniem /.../

3. Zespół, podzespoły przedmiotowe (lub ponadprzedmiotowe) bądź pojedynczy nauczyciele opracowują projekty zajęć kształcących umiejętność czytania ze zrozumieniem, które następnie powinny zostać przeprowadzone /.../.

4. Autorzy scenariuszy zajęć lub wskazane przez nich osoby umieszczają na stronach internetowych akcji poprawioną (sprawdzoną) wersję zajęć.

5. Uczniowie także są zachęcani do opisywania swoich „sposobów na czytanie” – strategii, przygotowanych przez siebie ćwiczeń, zadań, zagadek, gier... Najciekawsze pomysły uczniowskie także są umieszczane na stronach internetowych akcji. To właśnie będą prezentacje uczniowskie. Prosimy o pieć takich prezentacji uczniowskich - oczywiście może być więcej.