Szkolenia dla uczniów

Szkolenie - kurs interaktywny

 

Już w ubiegłym roku zapraszaliśmy uczniów i nauczycieli do zapoznania się ze szkoleniem przygotowanym przez ratowników GOPR i TOPR: "W górach bezpiecznie".

To okazja by przygotować uczniów do bezpiecznego pobytu w górach. Z pewnością wielu waszych uczniow w okresie ferii czy wakacji wyjeżdża w góry podczas wycieczek szkolnych, kolonii lub z rodziną.

Bądźmy bezpieczni w gorach.

Jedynym wymogiem jest dostęp do internetu.

 

E-learning w Czytam Myślę Działam

Prosimy też Państwa o przedstawienie uczniom tego programu jako ciekawego pomysłu zastosowania e-lerningu.

Może ten przykład zainspiruje uczniów do tworzenia interesujących prezentacji uczniowskich w ramach naszego programu!

 

Zalecenie MENiS

Szkolenie to zostało uznane jako środek dydaktyczny zalecany do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu środków dydaktycznych przeznaczonych do kształcenia ogólnego, edukacji prozdrowotnej, na poziomie gimnazjum, liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego, technikum i zasadniczej szkoły zawodowej, (Numer zalecenia MENiS 1693/2004).

zobacz list >>

link do strony MENiS >>

 

Link do szkolenia "W górach bezpiecznie"  http://www.gopr.com.pl/

 

 

Kilka informacji o szkoleniu
- przygotowanych przez Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe i Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe:

 

1. Powody realizacji projektu:

Głównym powodem konieczności realizacji projektu jest rosnąca liczba turystów górskich, a co za tym idzie liczba wypadków, jakim ulegają. Po analizie danych statystycznych akcji, wypraw i interwencji na przestrzeni kilku ostatnich lat, twórcy projektu doszli do wniosku, że udział grupy wiekowej 11-30 lat, w ogólnej liczbie wypadków to 62,5% ! Dodając do tego dane, które mówią, iż powody z których powstają wypadki w górach to:

 

 • Brak wyobraźni 78%
 • Brawura 41%
 • Lekkomyślność 26%
 • Nieprzygotowanie do wyjścia w góry 15%
 • Nieodpowiedzialność 10%
 • Brak znajomości gór 7%

 

Jasno widać, że objęcie jak najszerszej grupy młodzieży szkolnej oraz studentów, powinno zdecydowanie obniżyć ilość wypadków w górach. Pierwsze trzy przyczyny powstawania wypadków są zarazem atrybutami młodości, twórcy projektu zakładają, że:

 

 • Propagowanie numeru alarmowego 601 100 300
 • nauczenie szybkiej identyfikacji stanu poszkodowanego, powiadomienia centrum ratownictwa oraz udzielenia poszkodowanemu pierwszej pomocy do czasu nadejścia pomocy
 • uświadomienie zagrożeń z jakimi należy się liczyć będąc w górach
 • wprowadzenie gotowych wzorców/procedur przygotowania się do pobytu w górach
 • opracowanie gotowych rozwiązań pozwalających na przetrwanie w górach w warunkach kryzysowych
 • uświadomienie powodów dla których należy dbać o czystość gór

 

W konsekwencji, ta wiedza pozwoli na redystrybucję informacji zawartych w szkoleniu do szerszych kręgów (rodzice, koledzy, znajomi), to zaś spowoduje radykalne obniżenie wypadkowości oraz stopniową zmianę zachowań turystów w górach.

2. To pierwszy przypadek w kraju, by do przekazania wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy, profilaktyki unikania wypadkom w górach oraz zachowania się w sytuacjach ekstremalnych, wykorzystano metodę szkoleniową tzw. e-learning.
Zawartość szkolenia jest podana w bardzo atrakcyjny sposób i mimo tego, że szkolenie składa się z około 100 ekranów, czas nauki się nie dłuży. Taki efekt uzyskano dzięki zastosowaniu m.in.:

- przystępnego podania wiedzy - na poszczególnych ekranach treść szkolenia czyta lektor (narrator),
a komentarz do niej wygłasza wirtualny ratownik, doradca, który prowadzi uczestnika poprzez poszczególne ekrany, komentując podaną wiedzę w dowcipny sposób.

- podziału wiedzy na trzy lekcje (pierwsza pomoc, profilaktyka, zachowanie się w sytuacjach ekstremalnych), co zapewnia różnorodność formy podanej wiedzy (np. animacje w pierwszej pomocy, opisy akcji ratunkowych w profilaktyce). Dodatkowo wprowadzenie trzech różnych wirtualnych ratowników pozwala na wyraźne rozróżnienie treści poszczególnych lekcji.

- różnych form interakcji uczącego się z prowadzącymi - w formie quizów, testów wiedzy, co pozwala na przyswojenie wiedzy z wykorzystaniem założeń pedagogiki afektywnej (uczenie się przez zabawę
z wykorzystaniem emocji). Udział w szkoleniu jest bezpłatny, aby się przeszkolić wystarczy komputer podłączony do sieci Internet. Dla tych szkół, które nie mają dostępu do Internetu została stworzona wersja off line szkolenia na płycie CD, którą zainteresowani mogą otrzymać pocztą.

 

 

3. Aby samemu szkoleniu nadać odpowiednią rangę jak, i przekonać nauczycieli do propagowania idei szkolenia młodzieży w czasie zajęć lekcyjnych, uzyskaliśmy honorowy patronat Ministra Edukacji Narodowej i Sportu.

 

Obecnie można zobaczyć polecenie Ministra na:  http://www.menis.gov.pl/sport/sport_powszechny/list_giersz.php


4. Dodatkowo, po raz pierwszy w kraju, szkolenie e-learning z zakresu profilaktyki, zostało uznane jako środek dydaktyczny zalecany do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu środków dydaktycznych przeznaczonych do kształcenia ogólnego, edukacji prozdrowotnej, na poziomie gimnazjum, liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego, technikum i zasadniczej szkoły zawodowej, (Numer zalecenia MENiS 1693/2004).

Honorowymi patronatami objęli projekt:

Pani Prezydentowa Jolanta Kwaśniewska

Rzecznik Praw Dziecka Paweł Jaros
Koordynator Programu Interkl@sa Senator Grażyna Staniszewska