Strona główna

Dziękujemy Państwu za współpracę!! Strona archiwalna.
Program był zaplanowany na rok 2004/2005 - nie będzie kontynuowany.


 Patroni programu:

Wisława Szymborska

Aleksander Wolszczan

Janina Ochojska

wielka poetka, nobliska,
patronuje sprawności
CZYTAM
czytaj>>
wielki uczony,
patronuje sprawności
MYŚLĘ
czytaj>>

wielki społecznik,
patronuje sprawności
DZIAŁAM
czytaj>>

CZYTAM (lego) 
Czytanie ze zrozumieniem 

MYŚLĘ (cogito) 
Myślenie twórcze, krytyczne i naukowe 
DZIAŁAM (ago)
Działanie obywatelskie, społeczne 

Szkoła z klasą - Czytam Myślę Działam (Lego Cogito Ago) - to program Centrum Edukacji Obywatelskiej i Gazety Wyborczej

Spot o programie Szkoła  z klasą - LEGO COGITO AGOCel programu: Proponujemy szkołom rozwijanie sprawności: Czytam Myślę Działam, jednej lub więcej, do wyboru.
Tym razem nie będziemy szczegółowo podpowiadać, jakie zadania należy wykonać. To właśnie będzie Państwa zadanie - zaproponować, jak na lekcjach różnych przedmiotów i zajęciach pozalekcyjnych można uczyć: czytania ze zrozumieniem, twórczego myślenia, społecznego działania. Na stronach internetowych będziecie Państwo przedstawiać pomysły i - co równie ważne - doświadczenia z wprowadzania ich w życie. Skorzystają z tego inne szkoły, powstanie bank nauczycielskich propozycji i doświadczeń. Nie tylko nauczycielskich. Liczymy na to, że własne materiały będą też tworzyć uczniowie, zwłaszcza starszych klas.

Zobacz spot przedstawiający nasz program  f i l m >>>


ARTYKUŁY, WYDARZENIA:

Działam więc jestem - czytaj >>
16 kwietnia 2005 w Gazecie Wyborczej ukazał się dodatek "Działam - więc jestem".

MYŚLĘ więc jestem - czytaj >>
26 stycznia 2005 w Gazecie Wyborczej ukazał się dodatek "Myślę więc jestem".
Zapraszamy do zapoznania się z materiałami przygotowanymi przez nasszych ekspertów.
W tym zbiorze pokazujemy, jak można uczyć krytycyzmu, rozwijać myślenie twórcze, jak od najmłodszych lat zachęcać do precyzji i eksperymentów naukowych, jak mądrze stawiać pytania, jak tworzyć w klasie i w domu atmosferę sprzyjającą myśleniu, i werszcie jak mądrze notować.

Czytam więc jestem - O STRATEGIACH CZYTANIA!
28 września 2004 w Gazecie Wyborczej ukazał się dodatek dla nauczycieli i rodziców - "Czytam, więc jestem" czytaj artykuły>>
Czytać naprawdę, czyli ze zrozumieniem, to co innego, niż przedzierać się przez tekst najeżony informacjami, zasypiać nad naukowym wywodem /.../. Czytać ze zrozumieniem to rozbudzić w sobie aktywność intelektualną... Takie czytanie jest i przyjemniejsze, i skuteczniejsze - lepiej rozumiemy, lepiej zapamiętujemy
czytaj artykuły>>

Przykłady prezentacji:
Zapraszamy do przeczytania kilku przykładowych prezentacji nauczycielskich: "Historia Człowieka z lodu"; "Kolibry ..."; "Energia zderzeń. Zadnie z fizyki."; "Czytanie komiksu" i innych. 
poczytaj >>
Prezentacja do programu COGITO: 
Widok z okna. Uczymy się kategoryzować >>

Nauczycielska wędrówka ludów >>
Piotr Pacewicz. 7 stycznia 2005
/.../Tymczasem, proszę sprawdzić, na stronie akcji wisi 10 000 (słownie: dziesięć tysięcy) recenzji, w większości merytorycznych, życzliwie krytycznych, często ze wskazówkami, co w projekcie uzupełnić. To oznacza, że odbyło się 10 000 nauczycielskich (wirtualnych) wizytacji! Cóż za lekcja!   więcej >>
Żeby nasze dzieci mądrzej czytały, sprawniej myślały oraz chciały i umiały działać społecznie! więcej>>

Mamy tysiąc szkół w programie!!!   czytaj artykuł >>
"/.../Prosimy o konkretne pomysły, np. scenariusze zajęć. O informacje, na czym polegała praca z tekstem i jakie środki pomagające doskonalić umiejętność czytania.

Ojciec Święty Jan Paweł II odszedł do wieczności 2 kwietnia 2005.
Będzie żył wiecznie w naszych sercach >>

Czy prowadzić lekcję o Papieżu? Czytaj o tym co dzieje się w szkołach >>

12 października podczas spotkania w Gazecie Wyborczej i w Pałacu Prezydenckim organizatorzy przedstawiali założenia programu: Czytam Myślę Działam. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć >>>

SPOT REKLAMOWY AKCJI zobacz>>


 
 
 

 
kontakt: 22/555 55 90
(9.00-13.00)
szkolazklasa@agora.pl


"SZKOŁA MARZEŃ"
Projekt dla gmin wiejskich.
Szansa na zwiększenie szans edukacyjnych i życiowych uczniów szkół
wiejskich.
 
Lekcje >>
Jana Pawła II 

 

 


PARTNER PROGRAMU


 PARTNER ,,CZYTAM" 


Szkolenie dla uczniów
W górach bezpiecznie
(akceptacja MENiS)

Forum
Jak uczyć czytania?
Czego nie rozumiemy?
Co to znaczy czytać ze zrozumieniem?

Piszą o nas
Nauczycielska wędrówka ludów
Tysiąc szkół w programie
Czytam więc jestem